معرفی شرکت بیمه سرمد

شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) در تاریخ 1392/06/18 به شماره ۷۶۰۴۴۴ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است و از تاریخ 1392/08/10 به موجب پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز نموده است.

موضوع فعالیت

مطابق ماده ٢ اساسنامه شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیر‌زندگی،براساس، پروانه‌های فعالیت صادره از بیمه مرکزی ایران، تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادره، قبول بیمه‌های اتکایی از صندوق  بیمه محلی، منطقه‌ای و یا بین‌المللی به صورت متقابل در محدوده مورد تایید بیمه مرکزی ایران، سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه است.

بیانیهچشم اندازشرکت بیمه سرمد

بیمه سرمد قصد دارد، به برندی معتبر و قابل اعتماد تبدیل شود، به گونه‌ای که هر خانواده ایرانی در هر زمان، یک پوشش بیمه‌ای از این شرکت داشته‌ باشند.

بیانیهماموریتشرکت بیمه سرمد

بیمه سرمد در محیطی پویا ، حرفه ای و دانش بنیان، با شناسایی جنبه‌های پیدا و پنهان زندگی، بهترین
راه‌حل‌های بیمه‌ای را ارائه می‌کند و در این مسیر، خود را مسئول امنیت مالی مشتری می‌داند.

بیمه سرمد
بیمه سرمد

پراکندگی شبکه فروش

  • حضور مستقیم از طریق افتتاح شعبه در 31 مرکز استان
  • حضور مستقیم و افتتاح شعبه در منطقه آزاد تجاری کیش
  • حضور مستقیم و افتتاح بیش از یک شعبه در سه استان

پهناور کشور:

تهران: 3 شعبه       مازندران: 2 شعبه       هرمزگان: 2 شعبه

  • اعطای بیش از 750 نمایندگی جنرال حقیقی و 6نمایندگی حقوقی و همچنین اعطای بیش از 600 نمایندگی عمر و حضور غیر‌مستقیم از طریق نمایندگان در 255 شهر کشور
  • همکاری با بیش از 500 کارگزار بیمه حقیقی و حقوقی در اقصی نقاط کشور

هفت سال؛
در سطح یک توانگری

شرکت بیمه سرمد، افتخار دارد از سال اول تاسیس خود، رتبه یک توانگری مالی را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسب و سطح یک توانگری مالی خود را در هفت سال فعالیتش حفظ کرده است. سال 99 نیز، بیمه مرکزی با تائید رتبه یک توانگری شرکت، ضریب توانگری این شرکت را 147 درصد اعلام کرد که سرمد را در میان شرکت‌های برتر صنعت بیمه قرار می‌دهد.

بیمه سرمد

خدمات سرآمد

سامانه1516 و امور مشتریان

بیمه سرمد، برای افزایش رضایتمندی مشتریان و سهولت و دسترسی آنان به خدمات بیمهای، مرکز تماس 24 ساعته 1516 را راهاندازی کرده است. مشتریان میتوانند در هر ساعت از شبانهروز و در هر نقطه کشور، با کارشناسان شرکت تماس گرفته و مشکلات و مسائل بیمهای خود را مطرح کنند. همچنین، مشتریان سرمد میتوانند در ساعات غیراداری، از این طریق این سامانه، معرفینامه خود را برای ارائه به مراکز درمانی دریافت کنند.

علاوه بر این، بیمه سرمد، برای ارتباط موثر و رضایت مشتریان از سامانه مدیریت ارتباط مشتریان (CRM) و سامانه تلفنی، اینترنتی و گویا (VOIP) بهره میگیرد و در راستای بهبود عملکرد شرکت، بهصورت دورهای، از بیمهگذاران، خسارتدیدگان و نمایندگان نظرسنجی میکند.

وب اپلیکیشن سرمد

نسخه جدید نرمافزار خدمات الکترونیک موبایلی سرمد، به آدرس Webapp.sarmadins.ir و به صورت یک وباپلیکیشن توسعه پیدا کرده است، تا در تمامی پلتفرمهای موبایل و حتی در رایانهها، در دسترس باشد. نزدیکترین مراکز درمانی طرف قرارداد و مسیریابی آنها روی نقشه، نزدیکترین مراکز صدور بیمهنامه، صدور بیمهنامههای کرونا و کروناپلاس، حوادث انفرادی، آتشسوزی منازل مسکونی، راهنمای امور بیمهای، اطلاع از ریزخسارتهای درمان و انجام کلیه امور سهام، خدماتی است که در این وباپلیکیشن در دسترس مشتریان است.

سامانه باشگاه مشتریان

در باشگاه مشتریان بیمه سرمد، بیمهگذاران بر اساس فعالیتهای بیمهای و غیر بیمهای امتیاز کسب میکنند و مشتریان فعال باشگاه، از تسهیلات خاص این سامانه بهرهمند میشوند.