کیش اینوکس 2020

پیرو برنامه ریزی های به عمل آمده مبنی بر برگزاری مکتوب و مجازی رویداد کیش اینوکس 2020 به استحضار می رساند مجموعه مکتوب و مجازی رویداد کیش اینوکس 2020 در گروه‌بندی محتوایی بازار سرمایه (بورس، بانک، بیمه)، معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های صنعت، معدن و تجارت، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اقتصاد دانش‌بنیان و انرژی شامل مطالب محتوایی، مقالات، تبلیغات و گزارشات و برنامه های شرکت های فعال در این حوزه همزمان با برگزاری رویداد در آبان ماه سال جاری در تیراژ 2000 جلد منتشر و به صورت گسترده بین تمام مشارکت کنندگان و مخاطبین رویداد توزیع خواهد شد. همچنین وبسایت کیش اینوکس تا زمان برگزاری رویداد سال آینده منعکس کننده کلیه اطلاعات و پیام های مشارکت‌کنندگان در این رویداد می باشد.

پکیج‌های مشارکت


کیش اینوکس 2020